O nas

Muzyka pełni funkcję ogólnorozwojową – umożliwia jednoczesny rozwój umysłowy, emocjonalny i ruchowy. Okres przedszkolny to czas kształtowania się wrażliwości i uzdolnień muzycznych, dlatego tak ważny w tym okresie jest bezpośredni kontakt dziecka z muzyką.

O firmie:

Firma powstała z myślą o najmłodszych. Oferujemy szeroki repertuar zabaw, piosenek, ćwiczeń i zadań, których głównym celem jest uwrażliwienie dzieci na muzykę oraz rozwój ich muzycznych zdolności. Nazwa „Muzyczna Ferajna” określa grono wszystkich dzieci, które wychowujemy w duchu miłości do muzyki. Obserwowanie postępów naszych podopiecznych i ich radości z obcowania z muzyką jest naszą pasją. Swoje zajęcia opieramy o metody najwybitniejszych pedagogów z dziedziny umuzykalniania: Emila Jaques-Dalcroze’a, Edwina E. Gordona oraz Carla Orffa.

weronika

O autorce:

Nazywam się Weronika Szczepańczyk. Jestem wykwalifikowanym pedagogiem rytmiki. Ukończyłam Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy nad umuzykalnianiem dzieci i dorosłych.

Od 2017 roku współpracuję z fundacją realizującą badania predyspozycji muzycznych dzieci w wieku od 3 do 9 lat dla jednego z największych banków w Polsce. Od 2013 roku współpracuję z przedszkolami państwowymi oraz prywatnymi.

Muzyczna Ferajna dla Dzieci z Afryki:

Czy wiesz, że uczestnictwo w zajęciach nie tylko rozwija muzyczne predyspozycje dzieci, ale również przyczynia się do poprawy jakości życia dzieci w Afryce? Firma Muzyczna Ferajna wspiera Fundację Dzieci Afryki. Miesięczny dochód firmy stanowiący 5% przeznaczany jest na zakup instrumentów muzycznych, które zaopatrują świetlice nowo powstałych szkół wybudowanych przez Fundację Dzieci Afryki, znajdujących się na terenie Etiopii, Ugandy oraz Ghany.

Oferta

Firma Muzyczna Ferajna oferuje zajęcia umuzykalniające dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym. Bogaty repertuar zabaw, piosenek, ćwiczeń i zadań uwrażliwia dzieci na muzykę oraz rozwija ich muzyczne zdolności.

W naszej ofercie znajdują się zajęcia umuzykalniające dedykowane:

Przedszkolom państwowym

Przedszkolom prywatnym

Instytucjom kultury

Klientom indywidualnym

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub przedstawimy spersonalizowaną wycenę telefonicznie lub mailowo.

Cele zajęć

Efektem realizacji celów wychowania muzycznego jest uwrażliwianie dzieci na muzykę.

Ogólnomuzyczne cele zajęć:

Wyszukiwanie predyspozycji<br>muzycznych

Wyszukiwanie predyspozycji
muzycznych

Nauka śpiewania piosenek ze słuchu

Nauka śpiewania piosenek ze słuchu

Ćwiczenie aparatu

Ćwiczenie aparatu

– fonacyjnego
– oddechowego

Kształcenie <br>koordynacji<br> ruchowej

Kształcenie
koordynacji
ruchowej

Kształcenie poczucia

Kształcenie poczucia

– rytmu
– pulsu
– tempa
– przestrzeni

Kształtowanie umiejętności

Kształtowanie umiejętności

– scenicznych
– gry na instrumentach perkusyjnych
– słuchania prostych utworów muzycznych
– szybkiej reakcji na zmiany
w muzyce

– inhibicyjno-incytacyjnych
– reakcji na zmiany metrum

– rozplanowania ruchu
w przestrzeni

– określania kierunku linii melodycznej
– rozróżniania rejestru wysokiego, średniego i niskiego
– wyrażania muzyki ruchem

Kształtowanie świadomości elementów dzieła muzycznego poprzez działania słuchowo-ruchowe, ruchowo-głosowe

Kształtowanie świadomości elementów dzieła muzycznego poprzez działania słuchowo-ruchowe, ruchowo-głosowe

– melodia
– rytm
– dynamika
– agogika
– fraza
– artykulacja
– metrum

Kształcenie<br>wrażliwości<br>muzycznej

Kształcenie
wrażliwości
muzycznej

Ogólnorozwojowe cele zajęć:

Kształtowanie zasad kultury i dobrego zachowania

Kształtowanie zasad kultury i dobrego zachowania

Kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu

Kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu

Kształcenie koncentracji <br>i podzielności uwagi

Kształcenie koncentracji
i podzielności uwagi

Kształcenie dyscypliny

Kształcenie dyscypliny

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Pobudzenie aktywności dziecka

Pobudzenie aktywności dziecka

Rozbudzenie fantazji<br> i inwencji twórczej<br> w działaniach dziecka

Rozbudzenie fantazji
i inwencji twórczej
w działaniach dziecka

Zapobieganie wadom postawy

Zapobieganie wadom postawy

Czy wiesz, że?

„Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”

Carl Orff

  • Metoda rytmiki opera się na następującej zasadzie: praktyka powinna poprzedzać teorię

  • Muzyka naturalnie wprowadza porządek i dyscyplinę

  • Zajęcia z rytmiki zaspokajają naturalną potrzebę ruchu i śpiewu

  • Metoda rytmiki wymaga systematyczności

  • Wspólne zabawy muzyczno-ruchowe uczą dzieci współpracy i akceptacji innych uczestników

  • Powtarzalność i intensywność ćwiczeń oraz zabaw na zajęciach rytmiki prowadzą do pogłębiania zamian w sieciach neuronowych w różnych ośrodkach mózgu, co ma bezpośredni wpływa na umiejętność słuchania, analizy, koncentracji oraz kojarzenia – umiejętności niezbędnych do nauki pisania oraz czytania

Czy wiesz, że:

Zajęcia rytmiki realizowane są nie tylko w przedszkolu.
Rytmika ma zastosowanie na wszystkich etapach kształcenia,
spośród których wymieniamy placówki takie jak:
– żłobek
– szkoła podstawowa
– szkoła muzyczna I oraz II stopnia
– szkoła baletowa
– wyższe uczelnie muzyczne i teatralne
– uniwersytety trzeciego wieku
– terapia (przy zaburzeniach umysłowych oraz ruchowych)

Galeria

Kontakt

 

Formularz kontaktowy

Korzystanie z formularza oznacza akceptację Polityki prywatności Muzyczna Ferajna