Gra na instrumencie

Edukacji muzycznej zawdzięczamy ogrom korzyści wpływających na lepszy rozwój dzieci. Na przykładzie gry na instrumencie (fortepianie) przedstawię część z nich.


1. Nauka gry na instrumencie wymaga od dzieci systematycznego ćwiczenia, co za tym idzie – kształci w nich dyscyplinę w sferze zarządzania własnym czasem.

2. Gra na instrumencie to czynność wielozadaniowa, polegająca na kontrolowaniu wielu czynników: oczy śledzą zapis nutowy, co chwila kontrolując obie ręce. Palce prowadzą obie dłonie po klawiaturze instrumentu. Stopy naciskają odpowiednie pedały. Uszy kontrolują zgodność muzyki z zapisem nutowym oraz tempem utworu. Ciało kołysze się w rytm muzyki. Myśli kontrolują proces gry i dbają o każdy detal, nadając wyrazu wykonywanym nutom.
Korelacja: oczy – ręce, ręka lewa – ręka prawa + nogi, słuch – wzrok – motoryka ciała, rozwijają koordynację całego ciała, kształcąc koncentrację i podzielność uwagi.

3. Konieczność zapamiętania struktur melodyczno-rytmicznych uczy dzieci podporządkowywania się pewnym regułom. Wpajają poczucie ładu i porządku, wpływając na wykształcenie pozytywnych cech charakteru.

4. Gra na instrumencie wymaga od dzieci uprzedniego zapoznania się z materiałem nutowym. Praca nad utworem prowadzi do sukcesywnego zapamiętywania struktur melodyczno-rytmicznych, co wzmacnia pamięć i poprawia zdolność szybkiego uczenia się.

5. Twórcza atmosfera zajęć muzycznych czy improwizacja na instrumencie wpływa na indywidualny rozwój dziecka, pobudzając w nim kreatywność, samodzielność i wyobraźnię.

6. Gra na instrumencie, a w szczególności gra z nut pobudza obie półkule mózgu. Lewa półkula mózgu odpowiada za umiejętności językowe, a więc trening muzyczny sprzyja rozwojowi języka oraz rozumowaniu. Dodatkowo, łączenie muzyki z nauką innych przedmiotów przyspiesza procesy uczenia się, np. dzieci szybciej przyswoją tekst angielskiego alfabetu jeśli podłożymy pod niego melodię.

7. Wykonywanie muzyki na instrumencie wpływa na lepsze jej odczuwanie, wpływając na rozwój ogólnych kompetencji i zdolności muzycznych, takich jak słuch wysokościowy, poczucie rytmu czy wrażliwość estetyczna.

8. Gra na instrumencie cechuje się licznymi sytuacjami problemowymi, które stawiają dzieciom wyzwanie przezwyciężenia trudności. Dzieci wykazują się swoją pomysłowością i zaangażowaniem w pokonywaniu trudności.

9. Muzyka wpływa na rozwój funkcji psychicznych, rozładowuje napięcia, a satysfakcja z nauczonego utworu dostarcza dzieciom wiele radości.

Podsumowując, gra na instrumencie – jak najbardziej! – Ale nie w szkole muzycznej 🙃. Aby dowiedzieć się dlaczego przejdź to tego wpisu 🙂