Tańce regionalne w przedszkolu

Muszę Wam się do czegoś przyznać…

Nigdy wcześniej nie wykorzystywałam tańców regionalnych na zajęciach umuzykalniających w przedszkolu 🙊🙈 – wstyd!

Powodów było wiele: brakowało mi czasu w ciągu roku na wprowadzenie ludowego repertuaru i za bardzo nie wiedziałam, jak do tego tematu podejść… Każda wymówka jest dobra 🙃.

Ale tak naprawdę brakowało mi najistotniejszego czynnika – świadomości. Nie zdawałam sobie sprawy z wartości i użyteczności tańców ludowych! Po porządnym przestudiowaniu podręczników Marii Wieman uświadomiłam sobie, jak mało wiedziałam w tym temacie i od razu wdrożyłam nowy materiał do swojego repertuaru 😇.

Żyjemy w czasach kulturalnego niżu. Najlepszym dowodem jest powszechnie znana wśród dzieci twórczość Zenona Martyniuka 😰.
Dlatego polecam Wam przeczytać ten wpis.

Chcąc wykształcić w najmłodszych poszanowanie rodzimej kultury i tradycji, należy proponować dzieciom materiał ściśle związany z naszą narodowością. Odpowiednim przykładem, posiadającym walory muzyczne i patriotyczne, jest repertuar tańców ludowych. Zawarte w podręcznikach Marii Wieman piosenki, melodie i tańce regionalne, wpływają na rozwój muzyczny dzieci, w poczuciu umiłowania własnej ojczyzny.

(…) „Wychowawczyni pracując nad rozwojem muzykalności dziecka w wieku przyszkolnym przyczynia się do kształcenia przyszłych odbiorców muzyki, co ma ogromne znaczenie dla podnoszenia ogólnej kultury muzycznej społeczeństwa” – Maria Wieman.

Potrzeba ruchu i tańca u dzieci jest ewidentna. Rolą nauczyciela jest dobieranie odpowiednich form ruchu, zgodnych z możliwościami ruchowymi i umiejętnościami dzieci. Tańce ludowe w swojej prostocie stanowią idealny materiał, na którym można oprzeć się w pracy nad umuzykalnianiem i utanecznianiem najmłodszych. Radość i zabawa płynąca z tańca są głównymi zaletami nauczania tańców regionalnych w przedszkolu. Walory patriotyczne zawarte w repertuarze ludowym, rozwijają w dzieciach poczucie przynależności do kraju.

(…) „u dziecka potrzeba ruchu i tańca jest bardzo silna, daje mu on bowiem możliwość wyżycia się. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy będzie podsunięcie małemu odbiorcy jak najłatwiejszych form ruchu – a do tych bezsprzecznie należą tańce ludowe. Mimo swego prymitywu przedstawiają one dużo większą wartość, niż stosowane często nieudolne tańce komponowane przez osoby, które mają niewystarczające przygotowanie do tej pracy.” – Maria Wieman

Nauka polskich tańców regionalnych w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla podtrzymywania tradycji kulturowych narodu. Nauka podstawowych kroków tanecznych, znajomość treści i melodii pieśni ludowych oraz świadomość ludowych obyczajów, przybliża dzieciom tradycję i kulturę naszego kraju, co odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ich patriotycznej postawy. Poprzez znajomość repertuaru tańców ludowych, dzieci poszerzają zakres wiedzy o swoim pochodzeniu.

Dlatego zróbmy to! Sięgnijmy po „Lasowiaka” albo „Miotlarza” i przekażmy dzieciom kawałek naszej historii podczas dobrej zabawy!